لیلی

لیلی

پیام گل زنبق...
به اشغال یک موقعیت بالا و درک انرژی خود را. به خاطر داشته باشید که به روز رسانی است فقط در اطراف گوشه و پایان دادن به یک چیز است, رسولان آغاز دیگری است.
گل نیلوفر بلوم در تمام ساختارهای مختلف به عنوان یک قاعده به معنی:
افتخاری بزرگ و تحمل
مادری و باروری
قدرت و شکوه و جلال از جوانان
شور و شوق و رانندگی
برای بازگرداندن و قیامت
ما گل زنبق به عنوان یک قاعده می آید از آفریقا و یا اروپا.
شما می توانید سفارش آنلاین برای تحویل امروز در دبی. (حمل و نقل رایگان)

We can't find products matching the selection.